Cena zemědělských pozemků 2015

Ceny zemědělské půdy dle katastrálního území 2015

Ceny platné od 1.1.2015 dle vyhlášky 298/2014 Sb a současně zobrazujeme i ceny roku 2014 a 2013

Ceny zemědělské půdy dle BPEJ 2015 (tyto ceny jsou shodné s rokem 2014)

Ceny platné od 1.1.2014 dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014. Pro srovnání uvádíme i ceny platné v roce 2013.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód, vyjadřujicí hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Bonitace zemědělské půdy byla prováděna v letech 1974 až 1980. Ceny dle Přílohy č. 22 k vyhlášce Ministerstva financí č. 3/2008 Sb. s účinností od 1.2.2008 se změnami dle vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky 460/2009 s účinností od 1.1.2010

Provozovatel serveru upozorňuje, že přes maximální snahu o zajištění přesných dat získaných přímým načtením z vládní vyhlášky, nezodpovídá za případné chyby v udávaných cenách.

Cena dle katastrálního území

Cena dle BPEJ